Η ΑΣΤΡΟΚΑΤ είναι ένας όµιλος εταιριών ,όπου η πολιτική της σε κάθε τοµέα που δραστηριοποιείται είναι η ολοκλήρωση έργων, που ξεχωρίζουν τόσο για την υψηλή αισθητική, όσο και για το αποτέλεσµα διαδικασίας κατασκευής .

Σήµερα η εταιρεία µας ανοίγει νέους δρόµους στην επιχειρηµατική δράση, ερχόµενη σε συνεργασία µε την Αυστριακή εταιρεία JetFloat international GMBH η οποία είναι παγκόσµιος ηγέτης στην παραγωγή πλωτών συναρµολογούµενων εξεδρών -προβλητών .

Τα προϊόντα της JETFLOAT-international έχουν µεγάλο εύρος εφαρµογών όπως πλωτές εξέδρες για ιδιωτικά και δηµόσια έργα, ιχθυοκαλλιέργειες, θαλάσσια φωτοβολταϊκά πάρκα, προσωρινές γέφυρες, δηµιουργία θαλάσσιων χώρων αναψυχής αθλητικών δραστηριοτήτων κ.α. Τα προϊόντα ξεχωρίζουν για τον πρωτοποριακό σχεδιασµό την εξαιρετική ποιότητα ,την δυνατότητα πολλών συνδυασµών και την απλή εφαρµογή τους.

Η ΑΣΤΡΟΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σε συνεργασία µε την JETFLOAT-international είναι οι προσωπικοί συνεργάτες σας για οτιδήποτε αφορά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των δραστηριοτήτων σας

Screenshot 2019-11-02 at 21.26.49
Screenshot 2019-11-02 at 21.27.00
Screenshot 2019-11-02 at 21.27.13