Η ΑΣΤΡΟΚΑΤ ειδικεύεται στην παροχή κτιριακών έργων με βάση την πολυετή πείρα και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της. Ο τεράστιος πόρος προσωπικού, των εγκαταστάσεων

και του εξοπλισμού μας μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών όπως μελέτες για την οικοδόμηση, μηχανική και σχεδιασμός κ.α.

Η ΑΣΤΡΟΚΑΤ μπορεί επίσης να προσφέρει υπηρεσίες πριν την έναρξη του κατασκευαστικού μέρους όπως Σχεδιασμός, Διαχείριση Κόστους κ.α., παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη κατασκευαστική υπηρεσία στους πελάτες της.

10
02