ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ – REAL ESTATE

Η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στον τομέα των αντιπαροχών είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας που συσσώρευσε η ΑΣΤΡΟΚΑΤ Ο.Ε. από την υλοποίηση έργων σε όλους τους παραπάνω τομείς των κατασκευών. Η εταιρία διαθέτει μηχανισμούς για την αναζήτηση οικοπέδων και ακινήτων. Είναι σε θέση να προτείνει στους υποψήφιους πελάτες τις καλύτερες δυνατές λύσεις στο επίπεδο της ενσωμάτωσης άριστων ποιοτικά υλικών στην κατασκευή, με τις πλέον σύγχρονες και μοντέρνες τεχνολογίες εφαρμογής, αλλά και με ένα αποτέλεσμα που αναδεικνύει την αισθητική υπεροχή.

Για την υλοποίηση δραστηριοτήτων REAL ESTATE αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αποτελούν οι ευρύτερες περιαστικές περιοχές των μεγάλων πόλεων της χώρας, οι οποίες εμφανίζουν έντονα στοιχεία ταχύτατης ανάπτυξης, όπου τα περίχωρα θα αποτελέσουν κόμβους πολεοδομικής ανάπτυξης, ως προέκταση των μητροπολιτικών κέντρων. Η αναζήτηση κατά συνέπεια γης για ανάπτυξη δομημένου περιβάλλοντος στη βάση αξιοποίηση “ζωνών οικιστικού ελέγχου” αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας :

◎  Αναζήτηση οικοπέδων

◎  Εκπόνηση μελετών

◎  Υλοποίηση κατασκευής

◎  Πωλήσεις κατοικιών – διαμερισμάτων

◎  Έρευνα για εξεύρεση, αξιολόγηση και εκτίμηση οικοπέδων σε περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ανέγερση οικιστικών μονάδων, εμπορικών πολιτιστικών και αθλητικών κέντρων

◎  Ανάπτυξη δομημένου περιβάλλοντος, προσδιορισμός χρήσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση εκροών – εισροών, προσδιορισμός χρηματοδοτικών σχημάτων και νομικών μορφών διαχείρισης, προσέλκυση χρηματοδοτικών παραγόντων